การว่ายน้ำ
가까운 대리점/서비스 센터 찾기

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

목차

การว่ายน้ำ

การว่ายน้ำ

คุณสามารถใช้ Suunto Ambit2 เพื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ขณะว่ายน้ำ นอกจากนี้แล้วอุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถจดจำรูปแบบการว่ายของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถบันทึกประวัติการออกกำลังกายในสระว่ายน้ำหรือกลางแจ้งและวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังใน Movescount