Регулиране на контраста на дисплея
가까운 대리점/서비스 센터 찾기

Suunto Ambit2 R Потребителско ръководство - 2.0

목차

Регулиране на контраста на дисплея

Можете да повишавате или намалявате контраста на дисплея на вашия Product name.

За да регулирате контраста на дисплея в настройките:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Натиснете Next, за да влезете в General (Общи) настройки.
  3. Натиснете Next, за да влезете в Tones/display (Тонове/дисплей).
  4. Превъртете до Display contrast (Контраст на дисплея) с Light Lock и го изберете с Next.
  5. Повишете контраста със Start Stop или го намалете с Light Lock.
  6. Върнете се към настройките с Back Lap, или задръжта Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

adjusting display contrast