Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Oznámenie o patentoch

Tento výrobok je chránený patentovými prihláškami čakajúcimi na schválenie a príslušnými národnými právami: US 11/169,712, US 12/145,766, US 61/649,617, US 61/649,632, FI20116231, USD 603,521, EP 11008080, EU konštrukcie 001296636-0001/0006, 001332985-0001 alebo 001332985-0002 USD 29/313,029, USD 667,127, (hrudný pás: US 7,526,840, US 11/808,391, US 13/071,624, US 61/443,731). Boli podané aj ďalšie patentové prihlášky.