โหมดกีฬา
가까운 대리점/서비스 센터 찾기

Suunto Ambit2 R คู่มือการใช้งาน - 2.0

목차

โหมดกีฬา

โหมดกีฬา

ใช้โหมดกีฬาเพื่อบันทึกการออกกำลังและดูข้อมูลหลากหลายขณะออกกำลังกาย

คุณสามารถเข้าโหมดกีฬา ได้ด้วยการกดปุ่ม Start Stop ในโหมด Time

using exercise modes AMBIT2 R