โหมดกีฬาที่กำหนดเอง
가까운 대리점/서비스 센터 찾기

Suunto Ambit2 S คู่มือการใช้งาน - 2.0

목차

โหมดกีฬาที่กำหนดเอง

นอกเหนือจากโหมดกีฬาค่าเริ่มต้นที่จัดเก็บในนาฬิกาแล้ว คุณสามารถสร้างและแก้ไขโหมดกีฬาได้เองใน Movescount

โหมดกีฬาที่กำหนดเองจะมีการแสดงผลโหมดกีฬาที่แตกต่างกันถึง 8 โหมด คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะปรากฏในการแสดงผลแต่ละแบบจากรายการได้ คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้เอง เช่น ค่าจำกัดอัตราการเต้นหัวใจในกีฬาเฉพาะอย่าง ระยะรอบอัตโนมัติ หรืออัตราการบันทึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องและเวลาใช้งานแบตเตอรี่

โหมดกีฬาแต่ละโหมดที่เปิดใช้งาน GPS จะยังสามารถใช้ตัวเลือก Quick Navigation ตัวเลือกนี้จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเลือก POI หรือ Route คุณจะเห็นรายการป็อบอัพของ POI หรือเส้นทางที่คุณกำหนดไว้ในนาฬิกาในช่วงเริ่มต้นการออกกำลังกาย

คุณสามารถถ่ายโอนโหมดกีฬาที่สร้างขึ้นใน Movescount 10 โหมดไปที่ Suunto Ambit2 S ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดกีฬาได้เพียงครั้งละหนึ่งโหมดเท่านั้น

เคล็ดลับ:

นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขโหมดกีฬาเริ่มต้นใน Movescount ได้ด้วย

คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาของคุณให้แสดงผลแบบเลื่อนผ่านโหมดกีฬาได้ด้วยการใช้ Autoscroll เปิดใช้งานคุณลักษณะนี้และกำหนดว่าจะให้แสดงผลนานแค่ไหนในโหมดกีฬาที่กำหนดเองใน Movescount คุณสามารถเปิดหรือปิด Autoscroll ในระหว่างการออกกำลังกายโดยไม่มีผลกระทบต่อการตั้งค่าใน Movescount ของคุณ

เพื่อตั้งค่าเปิด/ปิด Autoscroll ขณะออกกำลังกาย:

  1. ขณะอยู่ในโหมด sport กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก
  2. เลื่อนไปที่ Activate ด้วยปุ่ม Light Lock และเลือกด้วยปุ่ม Next
  3. เลื่อนไปที่ Autoscroll ด้วยปุ่ม Start Stop และเลือกด้วยปุ่ม Next
  4. กดปุ่ม Start Stop หรือ Light Lock เพื่อตั้งค่า AutoscrollOn/Off และยอมรับด้วย Next

autoscroll