Suunto Ambit3 Sport Panduan bagi Pengguna - 2.4

  • Pemberitahuan

Pemberitahuan

Jika Anda telah memadankan Suunto Ambit3 Sport Anda dengan Suunto Movescount App (lihat Aplikasi bergerak Movescount), Anda dapat menerima panggilan, pesan dan pemberitahuan “push” pada arloji.

notifications Ambit3

Untuk mendapatkan pemberitahuan pada arloji Anda:

  1. Terus tekan tombol Next untuk masuk ke menu opsi.
  2. Tekan Light Lock untuk bergulir ke CONNECTIVITY (KONEKTIVITAS) dan tekan Next.
  3. Tekan Light Lock untuk bergulir ke Settings (Pengaturan) dan tekan Next.
  4. Tekan Light Lock untuk bergulir ke Notifications (Pemberitahuan) dan tekan Next.
  5. Beralih nyala/mati dengan Light Lock dan tekan Next.
  6. Keluar dengan terus menekan tombol Next.

Dengan pemberitahuan dalam keadaan menyala, Suunto Ambit3 Sport Anda memberi suara peringatan dan memperlihatkan ikon pemberitahuan di baris bawah untuk setiap acara baru.

Untuk melihat pemberitahuan pada arloji Anda:

  1. Tekan Start Stop untuk masuk ke menu mulai.
  2. Gulirkan ke NOTIFICATIONS (PEMBERITAHUAN) dengan Light Lock dan pilih dengan Next.
  3. Gulirkan di sepanjang pemberitahuan dengan Start Stop atau Light Lock.

Maksimal 10 pemberitahuan dapat dicantumkan dalam daftar. Pemberitahuan tetap ada dalam arloji Anda sampai Anda menghapusnya dari perangkat bergerak Anda. Namun pemberitahuan yang usianya sudah lebih dari satu hari akan disembunyikan dari tampilan dalam arloji.

목차