Таймер за обратно броене
가까운 대리점/서비스 센터 찾기

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.1

목차

Таймер за обратно броене

Можете да използвате таймера за обратно броене да брои от предварително зададено време до нула. Таймерът издава кратък звук на всяка секунда през последните 10 секунди и активира аларма, когато достигне нула.

Можете да покажете/скриете таймера за обратно броене от старт менюто от Displays (Дисплеи) » Countdown (Обратно броене). Превключване с бутона Next.

За да нагласите времето за обратно броене:

  1. Натиснете бутона Next докато стигнете до дисплея на таймера за обратно броене.
  2. Натиснете бутона View, за да настроите времето за обратно броене.
  3. Задайте часовете и минутите с бутона Start Stop и Light Lock. Потвърдете с бутона Next.
  4. Натиснете бутона Start Stop, за да стартирате обратното броене.

countdown timer Ambit3

подшушвам:

Можете да прекъснете/възобновите обратното броене, като натиснете бутона Start Stop.