Suunto Ambit3 Vertical Gabay ng Gumagamit - 1.0

Pagsisimula

Pagsisimula

Mga button at menu

Suunto Ambit3 Vertical ay may limang button na nagbibigay sa iyo ng kakayahang puntahan ang lahat ng feature.

buttons Ambit3

Start Stop:

 • pindutin upang puntahan ang start menu
 • pindutin upang simulan, i-pause o ituloy ang isang ehersisyo o timer
 • pindutin upang magdagdag ng value o pumunta paitaas sa menu
 • pindutin nang matagal para ihinto at i-save ang isang ehersisyo

Next:

 • pindutin upang palitan ang mga display
 • pindutin upang i-accept ang isang setting
 • pindutin nang matagal para pumunta/lumabas sa menu ng mga opsyon
 • pindutin nang matagal para pumunta/lumabas sa menu ng mga opsyon sa mga sport mode

Light Lock:

 • pindutin upang i-activate ang backlight
 • pindutin upang magdagdag ng value o pumunta pababa sa menu
 • pindutin nang matagal para i-lock/i-unlock ang mga button

View:

 • pindutin upang palitan ang view ng ibabang row
 • pindutin nang matagal para magpapalit-palit ng display sa pagitan ng maliwanag at madilim
 • pindutin nang matagal upang pumunta sa shortcut (tingnan ang Mga shortcut)

Back Lap:

 • pindutin upang bumalik sa nakaraang menu
 • pindutin upang magdagdag ng lap habang nag-eehersisyo
TIP:

Kapag nagpapalit ng mga value, maaari mong dagdagan ang bilis sa pagpindot nang matagal sa Start Stop o Light Lock hanggang sa magsimulang mag-scroll nang mas mabilis ang mga value.