Oznámenie o patentoch
가까운 대리점/서비스 센터 찾기

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Oznámenie o patentoch

Oznámenie o patentoch

Tento výrobok je chránený patentovými prihláškami čakajúcimi na schválenie a príslušnými národnými právami: FI 20155573, US 7,271,774, US 13/794,468, US 14/195,670.

Boli podané aj ďalšie patentové prihlášky.