Suunto Kailash Priročnik za uporabo - 2.0

Ikone

Suunto Kailash uporablja te ikone:

IkonaOpis
icon alarm KailashDnevna budilka
icon battery KailashRaven napolnjenosti baterije
icon bluetooth KailashDejavnost povezave Bluetooth
icon button-press KailashKazalniki pritiska gumbov
icon chrono KailashČasomer
icon down-decrease KailashDol/zmanjšanje
icon flashlight KailashSvetilka
icon signal KailashMoč signala GPS
icon incomingcall KailashDohodni klic
icon message KailashSporočilo/obvestilo
icon missedcall KailashNeodgovorjeni klic
icon next-confirm KailashNaprej/potrditev
icon pausePremor/zaustavitev
icon waypoint KailashZanimiva točka
icon settings KailashNastavitve
icon storm KailashOpozorilo na nevihto
icon sunrise KailashSončni vzhod
icon sunset KailashSončni zahod
icon up-increase KailashGor/povečanje