Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 2.6

  • Mga tunog at vibration

Mga tunog at vibration

Ginagamit ang mga alerto na tunog at vibration para sa mga notification, alarma at iba pang mga mahalagang kaganapan at pagkilos. Maaaring i-adjust ang mga ito sa mga setting sa ilalim ng General » Tones.

Sa ilalim ng General » Tones at Vibration, maaari kang pumili sa mga sumusunod na opsyon:

  • All on: magti-trigger ng alerto ang lahat ng event
  • All off: walang event ang magti-trigger ng mga alerto
  • Buttons off: magti-trigger ng mga alerto ang lahat ng event maliban sa pagpindot sa mga button

Sa ilalim ng Alarms, maaari kang pumili sa mga sumusunod na opsyon:

  • Vibration: alertong vibration
  • Tones: alertong tunog
  • Both: alertong vibration at tunog

목차