Suunto Spartan Sport Wrist HR Kasutusjuhend - 2.5

Autoriõigus

Autoriõigus

© Suunto Oy 3/2016. Kõik õigused kaitstud. Suunto, Suunto tootenimetused, nende logod ja muud Suunto tootemargi kaubamärgid ning nimetused on Suunto Oy registreeritud või registreerimata kaubamärgid. See dokument ja selle sisu on Suunto Oy omand ning selle ainueesmärk on pakkuda klientidele toodete kasutamise kohta teavet. Selle sisu ei ole lubatud kasutada ega levitada muudel eesmärkidel ja/või muud moodi edastada, avaldada ega kopeerida ilma Suunto Oy kirjaliku nõusolekuta. Kuigi oleme hoolitsenud selle eest, et selles dokumendis sisalduv teave oleks põhjalik ja täpne, ei anta teabe täpsusele mingit otsest ega kaudset garantiid. Suunto Oy jätab endale õiguse selle dokumendi sisu mis tahes ajal muuta sellest ette teatamata. Dokumendi värskeima versiooni saate alla laadida veebisaidilt www.suunto.com.