Suunto Spartan Sport Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.5

목차

ภาษาและระบบหน่วยวัด

ภาษาและระบบหน่วยวัด

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาและระบบหน่วยวัดได้จากการตั้งค่าในส่วน ทั่วไป (ทั่วไป) » ภาษา (ภาษา)