Suunto Spartan Trainer Wrist HR Kasutusjuhend - 2.5

  • GPS-i täpsus ja energiasääst

GPS-i täpsus ja energiasääst

GPS-i asukohateabe otsimise sagedus määrab ära teekonna täpsuse – mida lühem intervall asukohateabe uuendamiste vahel, seda suurem on teekonna täpsus. Treeningu salvestamise ajal salvestatakse iga GPS-i asukohateave.

GPS-i asukohateabe otsimise sagedus mõjutab otseselt aku kasutusaega. Vähendades GPS-i täpsust, saate te pikendada oma kella aku kasutusaega.

GPS-i täpsuse suvandid on järgmised.

  • Parim: ~ 1 s fikseeritud määr
  • Hea: ~ 20 s fikseeritud määr
  • OK: ~ 60 s fikseeritud määr

Võite GPS-i täpsust muuta oma kellas olevate spordivalikutega või Suunto Movescounti spordirežiimi täiustatud võimalustega.

Kui navigeerite marsruuti või huvipunkti, on GPS-i täpsus automaatselt Best (Parim).

MÄRKUS:

Kui treenite või kasutate GPS-iga navigeerimist esimest korda, oodake, kuni kell omandab enne alustamist GPS-i määrangu. See võib võtta aega olenevalt tingimustest 30 sekundit või rohkem.

목차