Suunto Spartan Trainer Wrist HR Kasutusjuhend - 2.5

Helid ja vibratsioon

Helisid ja vibratsiooni kasutatakse teatistest, hoiatustest ja muudest olulistest sündmustest teatamiseks. Mõlemat saab seadistada sätetes asukohas General (Üldine) » Tones (Helid).

Asukohas General (Üldine) » Tones (Helid) ja Vibration (Vibratsioon) saate valida järgmiste suvandite vahel.

  • All on: kõik sündmused vallandavad märguande.
  • All off: ükski sündmus ei vallanda märguannet.
  • Buttons off: kõik sündmused peale nuppude vajutamise vallandavad märguande.

Asukohas Alarms (Alarmid) saate valida järgmiste suvandite vahel.

  • Vibration: vibratsioonimärguanne.
  • Tones: helimärguanne.
  • Both: nii vibratsiooni- kui ka helimärguanne.

목차