Suunto Spartan Trainer Wrist HR Kasutusjuhend - 2.5

Taimerid

Käekellal on stopper ja mahaloendustaimer aja mõõtmiseks. Sihverplaadikuval olles avage käiviti ja kerige üles, kuni näete taimeriikooni. Vajutage keskmist nuppu, et avada taimerikuva.

Stopwatch icon Trainer

Kuva esmakordsel avamisel kuvatakse seal stopperit. Pärast seda jäetakse meelde, millist kuva viimati kasutasite – stopper või mahaloendustaimer.

Vajutage alumist paremat nuppu, et avada suvandi Set timer(Määra taimer) (Taimeri määramine) otseteede menüü, kus saate muuta taimeri sätteid.

Stopper

Stopperi käivitamiseks vajutage keskmist nuppu.

Stopwatch Spartan Trainer

Stopperi peatamiseks vajutage keskmist nuppu. Saate jätkata uuesti keskmist nuppu vajutades. Lähtestage alumist nuppu vajutades.

Stopwatch pause resume Trainer

Taimerist väljumiseks vajutage pikalt keskmist nuppu.

Mahaloendustaimer

Taimerikuval olles vajutage alumist nuppu, et avada otseteede menüü. Seal saate valida määratud mahaloendusaja või luua kohandatud mahaloendusaja.

Countdown options Spartan Trainer

Peatage ja lähtestage keskmise ja alumise parema nupuga.

Taimerist väljumiseks vajutage pikalt keskmist nuppu.

목차