Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški priročnik - 2.5

Način »Ne moti«

Način »Ne moti«

Način »Ne moti« je nastavitev, ki izklopi vse zvoke in vibracije, kar je zelo uporabno, če uro nosite na primer v gledališču ali drugem okolju, kjer želite, da ura deluje kot običajno, vendar tiho.

Način »Ne moti« vklopite tako:

  1. Ko je prikazana številčnica, pridržite sredinsko tipko, da odprete meni z bližnjicami.
  2. Pritisnite sredinsko tipko, da vklopite način »Ne moti«.

V tem načinu pritisnite katero koli tipko, da vklopite zaslon. Ko je zaslon vklopljen, pritisnite zgornjo desno tipko, da izklopite način »Ne moti«.

Če imate nastavljen alarm, se bo oglasil kot običajno in onemogočil način »Ne moti«, razen če alarm utišate z dremežem.