Suunto Spartan Ultra - Funkcie - Letový režim
가까운 대리점/서비스 센터 찾기

Suunto Spartan Ultra Používateľská príručka - 2.0

Letový režim

Letový režim

Keď je potrebné vypnúť bezdrôtové prenosy, aktivujte letový režim. Letový režim možno aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach v položke Connectivity (Konektivita).

Airplane mode Spartan

POZNÁMKA:

Ak chcete ľubovoľné zariadenie spárovať s vaším zariadením, najprv treba vypnúť letový režim, ak je zapnutý.