Актуализации на софтуера
가까운 대리점/서비스 센터 찾기

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.0

목차

Актуализации на софтуера

Можете да актуализирате софтуера на своя Product name в Movescount. Когато актуализирате софтуера, всички логове автоматично се преместват в Movescount и се изтриват от часовника.

За да актуализирате софтуера на своя Product name:

  1. Инсталирайте Moveslink, ако не сте го направили вече, от Movescount.
  2. Свържете своя Product name към компютъра с предоставения USB кабел.
  3. Ако има налична актуализация, часовникът ви се актуализира автоматично. Изчакайте актуализацията да завърши преди да извадите USB кабела. Това може да отнеме няколко минути.