Suunto Traverse Uporabniški priročnik - 2.0

  • Funkcija FusedAlti

Funkcija FusedAlti

Funkcija FusedAltiTM omogoča odčitek nadmorske višine, ki je kombinacija podatkov GPS in barometrske nadmorske višine. Funkcija zmanjša učinek začasnih napak in odstopanj na končni odčitek nadmorske višine.

OPOMBA:

Funkcija FusedAlti privzeto meri nadmorsko višino med beleženjem dejavnosti, ki uporablja sistem GPS, in med navigacijo. Kadar je sistem GPS izklopljen, meri nadmorsko višino barometrski senzor.

Če pri merjenju nadmorske višine ne želite uporabljati funkcije FusedAlti, nastavite referenčno vrednost z nadmorsko višino ali tlakom na višini morske gladine.

S funkcijo FusedAlti lahko poiščete novo referenčno vrednost, tako da jo omogočite v meniju z možnostmi ALTI-BARO (VIŠINOMER-BAROMETER) » Reference (Referenčna vrednost) » FusedAlti.

Iskanje referenčne vrednosti s funkcijo FusedAlti v dobrih pogojih traja 4–12 minut. Medtem ura Suunto Traverse kaže barometrsko nadmorsko višino s predznakom ~, ki označuje, da podatek morda ni pravilen.

목차