Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.0

목차

Регулиране на настройките

Регулиране на настройките

Можете да променяте настройките на своя Product name директно от часовника чрез Movescount или в движение с приложението Suunto Movescount App (вижте Мобилно приложение Movescount mobile app).

За да промените настройките на часовника:

  1. Задръжте бутона NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.

enter options

  1. Превъртайте менюто с бутона START и LIGHT.
  2. Натиснете бутона NEXT, за да влезете в дадена настройка.
  3. Натиснете бутона START и LIGHT, за да коригирате стойностите на настройката и потвърдете с бутона NEXТ.

change settings Traverse

  1. Натиснете бутона BACK LAP, за да се върнете към предишното меню или задръжте бутона NEXT натиснат за изход.