Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Referanse - Patentvarsel

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brukerhåndbok - 1.12

Patentvarsel

Dette produktet er beskyttet av patenter og patentsøknader under behandling og deres korresponderende nasjonale rettigheter: FI 20155573, US 7,324,002, US 7,271,774, US 13/794,468, US 13/833,755, US 13/827,418, US 14/195,670, US 14/331,268, US 14/839,928, US 14/882,487.

Ekstra patentsøknader er blitt registrert.

Valencell optisk pulssensor brukt i dette produktet er beskyttet av patenter og patentsøknader under behandling og deres korresponderende nasjonale rettigheter. For ytterligere informasjon, gå til valencell.com/patents/.