Suunto 3 Fitness - Funksjoner - Pare POD-er og sensorer

Suunto 3 Fitness Brukerhåndbok

Pare POD-er og sensorer

Pare POD-er og sensorer

Par klokken din med Bluetooth Smart POD-er og sensorer for å innhente tilleggsinformasjon, når du foretar et treningsopptak.

Suunto 3 Fitness støtter følgende typer POD-er og sensorer:

 • Hjertefrekvens
 • Sykkel
 • Fot
MERK:

Du kan ikke pare enheter når flymodus er på. Slå av flymodus før paring. Se Flymodus.

Pare en POD eller sensor:

 1. Gå til klokkeinnstillingene og velg Tilkobling.
 2. Velg Pare sensor for å få listen over sensortyper.
 3. Trykk den nedre høyre knappen for å bla gjennom listen og velge sensortype med den midtre knappen.

  Sensor list Trainer

 4. Følg instruksjonene på klokka for å fullføre paringen (se sensor- eller POD-håndbok ved behov), trykk knappen i midten for å fortsette til neste trinn.

  Sensor paired Trainer

Hvis POD har nødvendige innstillinger, blir du bedt om å legge inn en verdi i løpet av paringsprosessen.

Når POD-en eller sensoren pares, søker klokken etter denne så snart du velger en sportsmodus som bruker denne sensortypen.

Du kan se den fullstendige listen over parete enheter i klokken fra innstillinger under Tilkobling » Parede enheter.

Fra denne listen kan du fjerne (avpare) enheten ved behov. Velg den enheten du ønsker å fjerne og trykk på Glem.

Kalibrere fot-POD

NÅr du parer en fot-POD, kalibrerer klokka automatisk POD ved bruk av tilkoblet GPS med Suunto-appen på mobiltelefonen. Vi anbefaler å bruke den automatiske kalibreringen, men du kan deaktivere den ved behov fra POD-innstillingene under Tilkobling » Parede enheter.

For den første kalibreringen med GPS skal du velge en sportsmodus der fot-POD brukes, f.eks. løping. Start opptaket og løp ved stabil hastighet på jevn overflate, hvis mulig, i minst 15 minutter.

Løp ved normal gjennomsnittlig hastighet for første kalibrering, og stopp deretter treningsopptaket. Neste gang du bruker fot-POD, er kalibreringen klar.

Klokka rekalibrerer automatisk fot-POD etter behov når GPS-hastigheten er tilgjengelig.