Suunto 3 Fitness - Komme i gang

Suunto 3 Fitness Brukerhåndbok

Komme i gang

Komme i gang

Førstegangs oppstart av Suunto 3 Fitness er rask og enkel.

  1. Vekk opp klokka ved å koble den til en datamaskin med USB-kabelen fra esken.

    SF3 GettingStarted

  2. Trykk knappen i midten for å begynne oppsettveiviseren.

    Startup wizard Spartan Trainer

  3. Velg språket ditt ved å trykke på øverste eller nederste knapp til høyre og velg med knappen i midten.

    Select language Spartan Trainer

  4. Følg veiviseren for å fullføre de første innstillingene. Trykk på øvre høyre eller nedre høyre knapp for å endre verdier, og trykk på knappen i midten for å velge og gå til neste trinn.