Suunto 3 Fitness - Komme i gang - SuuntoLink

Suunto 3 Fitness Brukerhåndbok

SuuntoLink

Last ned og installer SuuntoLink på din PC eller Mac for å få oppdatere klokkeprogramvaren.

Vi anbefaler at du oppdaterer klokken når en ny programvareutgivelse er tilgjengelig. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, varsles du via SuuntoLink, samt Suunto-appen.

Besøk www.suunto.com/SuuntoLink for mer informasjon.

For å oppdatere klokkeprogramvaren:

  1. Plugg klokken inn i datamaskinen med medfølgende USB-kabel.
  2. Start SuuntoLink hvis den ikke allerede kjører.
  3. Klikk på oppdateringstasten i SuuntoLink.