Bruk av tidsmodus
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.0

Bruk av tidsmodus

Bruk av tidsmodus

Tidsmodus viser følgende informasjon:

  • øverste rad: dato
  • midtre rad: klokkeslett
  • nederste rad: veksle mellom ukedag, sekunder, dual tid og annen informasjon med View.

time mode