Endre klokkeslettsinnstillinger

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.0

Endre klokkeslettsinnstillinger

Endre klokkeslettsinnstillinger

Slik får du tilgang til klokkeslettsinnstillingene:

 1. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 2. Trykk på Next for å gå inn i general (generelt).
 3. Bla til Time/date (klokkeslett/dato) ved hjelp av Start Stop og trykk på Next.

time settings

Stille klokken

Gjeldende klokkeslett vises i den midterste raden i displayet for Klokkeslett-modus.

Slik stiller du inn klokkeslettet:

 1. I innstillingene trykker du på general (generelt), deretter Time/date (klokkeslett/dato) og Time (klokkeslett).
 2. Endre time- og minuttverdiene med Start Stop og Light Lock. Godta med Next.
 3. Gå tilbake til innstillingene med Back Lap, eller hold Next inne for å gå ut av alternativmenyen.

setting time Ambit2

Stille inn dato

Gjeldende dato vises i øverste rad i displayet for Klokkeslett-modus.

Slik stiller du inn datoen:

 1. I alternativer trykker du på general (generelt), deretter Time/date (klokkeslett/dato) og Date (dato).
 2. Endre år-, måned- og dagsverdiene med Start Stop og Light Lock. Godta med Next.
 3. Gå tilbake til innstillingene med Back Lap, eller hold Next inne for å gå ut av alternativmenyen.

setting date

Stille inn dobbel tid

Dobbel tid gjør at du kan holde øye med gjeldende tid i en annen tidssone, for eksempel når du er på reise. Dobbel tid vises i nederste rad i displayet for Klokkeslett-modus, og du får tilgang til den ved å trykke på View (visning).

Slik stiller du inn dobbel tid:

 1. I innstillingene trykker du på general (generelt), deretter Time/date (klokkeslett/dato) og Dual time (dobbel tid).
 2. Endre time- og minuttverdiene med Start Stop og Light Lock. Godta med Next.
 3. Gå tilbake til innstillingene med Back Lap, eller hold Next inne for å gå ut av alternativmenyen.

setting dual time

Stille inn alarm

Du kan bruke Suunto Ambit2 som alarmklokke.

Slik får du tilgang til alarmklokken og stiller inn alarmen:

 1. I alternativmenyen trykker du på General (generelt), deretter Time/date (klokkeslett/dato) og Alarm.
 2. Aktiver eller deaktiver alarmen med Start Stop eller Light Lock. Godta med Next.
 3. Still inn time- og minuttverdiene med Start Stop og Light Lock. Godta med Next.
 4. Gå tilbake til innstillingene med Back Lap, eller hold Next inne for å gå ut av alternativmenyen.

setting alarm Ambit2

Når alarmen slås på, vises alarmsymbolet i de fleste displayene.

Når alarmen utløses, kan du:

 • velge Snooze (utsett) ved å trykke på Light Lock. Alarmen stopper og starter på nytt hvert 5. minutt inntil du deaktiverer den. Du kan utsette inntil 12 ganger i løpet av en 1 time.
 • Velg Stop (stopp) ved å trykke på Start Stop. Hvis du ikke deaktiverer alarmen i innstillingene, vil alarmen stoppe og starte på nytt på samme tidspunkt neste dag.

alarm snooze Ambit2

MERK:

Når alarmen er utsatt, blinker alarmikonet i TIME-modus.