Kontrollere koordinatene for plasseringen din

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.0

Kontrollere koordinatene for plasseringen din

Kontrollere koordinatene for plasseringen din

Suunto Ambit2 gjør det mulig for deg å kontrollere koordinatene for gjeldende plassering ved hjelp av GPS.

Slik kontrollerer du koordinatene for plasseringen din:

  1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
  2. Bla til Navigation (navigering) ved hjelp av Start Stop, og trykk på Next.
  3. Trykk på Next for å velge Location (plassering).
  4. Trykk på Next for å velge Current (nåværende).
  5. Klokken søker etter et GPS-signal og viser GPS found (GPS funnet) etter å ha hentet signalet. Deretter vises gjeldende koordinater i displayet.

checking location

TIPS:

Du kan også kontrollere plasseringen din samtidig som du registrerer en treningsøkt ved å holde nede Next for å få tilgang til alternativmenyen.