SIKKERHET
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.0

SIKKERHET

SIKKERHET

Typer sikkerhetsregler

ADVARSEL:
  • brukes i forbindelse med en prosedyre eller situasjon som kan resultere i alvorlig personskade eller død.
FORSIKTIG:
  • brukes i forbindelse med en prosedyre eller situasjon som vil resultere i skade på produktet.
MERK:
  • brukes til å fremheve viktig informasjon.
TIPS:
  • brukes for ekstra tips om hvordan du bruker egenskaper og funksjoner på enheten.

Sikkerhetsregler

ADVARSEL:

DET KAN FOREKOMME ALLERGISKE REAKSJONER ELLER HUDREAKSJONER NÅR PRODUKTET ER I KONTAKT MED HUD, SELV OM PRODUKTET ER UTVIKLET I TRÅD MED BRANSJESTANDARDER. HVIS DETTE SKULLE SKJE, SLUTT Å BRUKE PRODUKTET UMIDDELBART OG KONTAKT LEGE.

ADVARSEL:

FORHØR DEG ALLTID MED LEGE FØR DU BEGYNNER ET TRENINGSPROGRAM. OVERANSTRENGELSE KAN FØRE TIL ALVORLIGE SKADER.

ADVARSEL:

KUN TIL FRITIDSBRUK.

ADVARSEL:

IKKE STOL PÅ GPS-EN ELLER BATTERIETS LEVETID ALENE. BRUK ALLTID KART OG ANNET HJELPEMATERIELL FOR DIN EGEN SIKKERHET.

FORSIKTIG:

IKKE BRUK NOEN FORM FOR LØSEMIDLER PÅ PRODUKTET, DA DETTE KAN SKADE OVERFLATEN.

FORSIKTIG:

IKKE BRUK NOEN FORM FOR INSEKTMIDDEL PÅ PRODUKTET, DA DETTE KAN SKADE OVERFLATEN.

FORSIKTIG:

IKKE KAST PRODUKTET. DET SKAL BEHANDLES SOM ELEKTRONISK AVFALL FOR Å BEVARE MILJØET.

FORSIKTIG:

UNNGÅ STØT- ELLER FALLSKADER.