Slik bruker du Alti & Baro-modusen

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.0

Slik bruker du Alti & Baro-modusen

Slik bruker du Alti & Baro-modusen

I modusen ALTI & BARO kan du vise gjeldende høyde eller barometrisk trykk. Modusen har tre profiler: Automatisk, Barometer og Høydemåler. Se Slik stiller du inn profiler hvis du vil ha informasjon om innstilling av profiler.

Du har tilgang til forskjellige visninger avhengig av hvilken profil som er aktivert når du er i modusen ALTI & BARO.

Visning av soloppgang og solnedgang er tilgjengelig når GPS er aktivert. Hvis GPS-en ikke er aktiv, baseres tidene for sol- og solnedgang på de sist registrerte GPS-dataene.