Få riktige avlesninger

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.0

Få riktige avlesninger

Hvis du driver en utendørsaktivitet som krever nøyaktig lufttrykk ved havoverflaten eller høydemålinger, må du først kalibrere Suunto Ambit2 ved å angi enten gjeldende høydemeter eller lufttrykk over havoverflaten.

Høyden der du befinner deg kan du finne i de fleste topografiske kart eller på Google Earth. En referanse til lufttrykket over havoverflaten der du befinner deg, kan du finne ved å bruke nettsidene for nasjonale værtjenester.

Hvis FusedAltiTM er aktivert vil høydemåleravlesingen bli korrigert automatisk med FusedAlti samtidig med høydetrykk- og havnivå-kalibrering. Se FusedAlti hvis du vil ha mer informasjon.

Absolutt lufttrykk måles konstant

Absolutt lufttrykk og kjent høydereferanse = lufttrykk ved havoverflaten

Absolutt lufttrykk og kjent lufttrykk ved havoverflaten = høyde

Endringer i lokale værforhold vil påvirke høydeavlesninger. Hvis det lokale været endres ofte, er det tilrådelig å tilbakestille gjeldende høydereferanseverdi ofte, helst før du starter reisen når referanseverdiene er tilgjengelige. Så lenge det lokale været er stabilt, behøver du ikke å angi referanseverdier.