Hvordan Alti & Baro fungerer

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.0

Hvordan Alti & Baro fungerer

Hvis du vil ha riktige avlesinger med ALTI & BARO-modusen, er det viktig å forstå hvordan Suunto Ambit2 beregner høydemeter og lufttrykk ved havoverflaten. Suunto Ambit2 måler konstant absolutt lufttrykk. Basert på denne målingen og referanseverdier beregnes lufttrykk i høyden og ved havoverflaten.

FORSIKTIG:

Hold området rundt sensoren fritt for støv og sand. Ikke før inn noen gjenstander i sensoråpningene.

altibaro sensor