Slik bruker du Automatisk-profilen

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.0

Slik bruker du Automatisk-profilen

Automatisk-profilen bytter mellom Høydemåler og Barometer avhengig av bevegelsene dine. Når Automatisk-profilen er aktivert, skifter enheten automatisk mellom å tolke endringer i lufttrykk som endringer i høyde eller endringer i været.

automatic

Det er ikke mulig å måle vær- og høydeendringer samtidig, da begge fører til en endring i lufttrykket. Suunto Ambit2 registrerer vertikal bevegelse og skifter til å måle høyde når det er nødvendig. Når høyden vises, er den oppdatert med en forsinkelse på maksimalt 10 sekunder.

Hvis du er ved en konstant høyde (mindre enn 5 meter vertikal bevegelse i løpet av 12 minutter), tolker Suunto Ambit2 alle trykkendringer som værendringer. Måleintervallet er 10 sekunder. Høydeavlesningen forblir fast og hvis være endrer seg, vil du se endringene i avlesningen for lufttrykk ved havoverflaten.

Hvis du forflytter deg i høyde (mer enn 5 meter vertikal bevegelse i løpet av 3 minutter), tolker Suunto Ambit2 alle trykkendringer som bevegelser i høyde.

Avhengig av hvilken profil som er aktivert, har du tilgang til profilvisningene Høydemåler eller Barometer med View.

MERK:

Når du bruker Automatisk-profilen, vises ikke barometer- eller høydemålerikoner på displayet.