Slik bruker du Barometer-profilen

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.0

Slik bruker du Barometer-profilen

Barometer-profilen viser gjeldende lufttrykk ved havoverflaten. Dette er basert på referanseverdiene lagt til i innstillingene og det konstant målte absolutte lufttrykket. Se Slik stiller du inn referanseverdier hvis du vil ha informasjon om innstilling av referanseverdier.

Endringer i lufttrykket ved havoverflaten presenteres grafisk i den midtre raden på displayet. Displayet viser registreringen av de siste 26 timene med et registreringsintervall på 15 minutter.

Når Barometer-profilen er aktivert, vises barometerikonet på displayet. For mer informasjon om innstilling av Alti & Baro-profilen, seSlik stiller du inn profiler.

Når Barometer-profilen er aktivert, viser Suunto Ambit2 følgende barometerinformasjon:

  • øverste rad: gjeldende lufttrykk ved havoverflaten
  • midtre rad: en graf som viser luftttrykkdata ved havoverflaten de siste 27 timene (registreringsintervall på 1 time)
  • nederste rad: skift mellom temperatur, tid og referanseverdier for høyde med View

baro mode

Høydereferanse er den siste høyden som ble brukt i modusen Alti & Baro. Det kan være:

  • høyden du har angitt som høydereferanse i Barometer-profilen, eller
  • den siste høyden som ble registrert i Automatisk-profilen før du endret til Barometer-profilen.
MERK:

Hvis du har Suunto Ambit2 festet på håndleddet, må du ta den av for å oppnå nøyaktig temperaturavlesning fordi kroppstemperaturen din vil påvirke den opprinnelige avlesningen.