Slik bruker du Høydemåler-profilen

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.0

Slik bruker du Høydemåler-profilen

Høydemåler-profilen beregner høyde basert på referanseverdiene. Referanseverdien kan enten være lufttrykkverdi ved havoverflaten eller høydereferanseverdi. Når Høydemåler-profilen er aktivert, vises høydemålerikonet på displayet. Se Slik stiller du inn profiler hvis du vil ha informasjon om innstilling av profilen.

Når Høydemåler-profilen er aktivert, får du tilgang til følgende visninger:

  • øverste rad: din gjeldende høyde
  • midtre rad: høydeinformasjon på en 12-timers tidslinje i grafform
  • nederste rad: skift mellom tid og temperatur med View

alti mode

MERK:

Hvis du har Suunto Ambit2 festet på håndleddet, må du ta den av for å oppnå nøyaktig temperaturavlesning fordi kroppstemperaturen din vil påvirke den opprinnelige avlesningen.