Slik bruker du tastene
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.0

Slik bruker du tastene

Slik bruker du tastene

Suunto Ambit2 har fem taster som gir deg tilgang til alle funksjonene.

buttons Ambit2

Start Stop:

 • tilgang til startmenyen
 • pause eller starte en treningsøkt eller tidtaker
 • hold den inne for å stoppe og lagre en trening
 • øke en verdi eller gå et hakk opp i innstillingene

Next:

 • skifte mellom displayer
 • hold inne for å gå inn i / ut av alternativmenyen
 • hold inne for å gå inn i / ut av alternativene i sportsmodusene
 • godta en innstilling

Light Lock:

 • aktivere bakgrunnsbelysningen
 • hold inne for å låse / låse opp tastene
 • redusere en verdi eller gå et hakk ned i innstillingene

View:

 • endre visninger i modusen tid og under trening
 • hold inne for å veksle visning mellom lys og mørke
 • hold inne for å få tilgang til kontekst-sensitive snarveier (se nedenfor)

Back Lap:

 • gå tilbake til forrige trinn
 • legge til en runde under trening
TIPS:

Når du endrer verdiene, kan du øke hastigheten ved å holde inne Start Stop eller Light Lock til verdiene begynner å bla raskere.

Definering av snarveier

Som standard når du holder inne View i Time-modus, veksler du visning mellom lys og mørke. Denne knappen kan trykkes på for å få tilgang til et annet spesifikt menyalternativ.

For å definere en snarvei:

 1. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 2. Bla til meny-elementet du vil opprette en snarvei til.
 3. Hold inne View for å opprette en snarvei.
MERK:

Snarveier kan ikke opprettes til alle meny-elementer, slik som individuelle loggger.

I alle andre moduser, holder du View inne får du tilgang til forhåndsdefinerte snarveier. For eksempel, når kompasset er aktivt, får du tilgang til kompassinnstillingene ved å holde View inne.