Упражнения по плуване

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Упражнения по плуване

Упражнения по плуване

Можете да правите упражнения по плуване във всеки момент по време на тренировката ви по плуване. Ако правите упражнения с нестандартен стил на плуване (например само с крака), можете да коригирате разстоянието за упражнението, като добавите ръчно дължини на басейна след упражнението, ако е необходимо.

бележка:

Не добавяйте разстоянието на упражнението, преди да сте приключили с него.

За да направите упражнение:

  1. Докато записвате лог за плуване в басейн, задръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
  2. Натиснете Next, за да влезете в Swimming (Плуване).
  3. Натиснете Next, за да изберете Drill (Упражнение), и започнете да плувате.
  4. След като приключите с упражнението, натиснете View, за да коригирате общото разстояние, ако е необходимо.

adding swimming drill

За да приключите упражнението, върнете се в Swimming (Плуване) в менюто с опции и изберете End drill (Край на упражнението).

подшушвам:

Можете да стопирате упражнението, като натискате Start Stop.