Používanie podsvietenia a zámku tlačidiel

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Table of Content

Používanie podsvietenia a zámku tlačidiel

Používanie podsvietenia a zámku tlačidiel

Stlačením tlačidla Light Lock sa aktivuje podsvietenie. Podsvietenie môžete nastaviť v nastaveniach hodiniek v časti General (Všeobecné) / Tones/display (Tóny/displej) / Backlight (Podsvietenie).

Podržaním stlačeného tlačidla Light Lock sa zamknú alebo odomknú tlačidlá. Zamykanie tlačidiel môžete nastaviť v nastaveniach hodiniek v časti General (Všeobecné) / Tones/display (Tóny/displej) / Backlight (Podsvietenie).

backlight button lock

TIP:

V športových režimoch vyberte možnosť nastavenia uzamknutia tlačidiel Actions only (Iba akcie), aby ste zabránili nežiaducemu spusteniu alebo zastaveniu zaznamenávania. Aj keď sú tlačidlá Back Lap a Start Stop zamknuté, môžete aktivovať podsvietenie stlačením tlačidla Light Lock, prepínať medzi displejmi stlačením tlačidla Next a prepínať medzi zobrazeniami stlačením tlačidla View.