แสดงไอคอนและส่วนต่างๆ

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

แสดงไอคอนและส่วนต่างๆ

แสดงไอคอนและส่วนต่างๆ

icons and segments Ambit2

สำหรับรายการไอคอนทั้งหมดใน Suunto Ambit2 โปรดดูที่ ไอคอน