Slik kobler du sammen POD/pulsbelte
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R Brukerhåndbok - 2.0

Slik kobler du sammen POD/pulsbelte

Slik kobler du sammen POD/pulsbelte

Koble Suunto Ambit2 R sammen med et Suunto pulsbelte eller Foot POD for å få ekstra informasjon om hastighet, distanse og skritthastighet under trening. Andre ANT+-pulsbelter eller fot-POD-er kan også brukes. Gå inn på www.thisisant.com/directory for å se en liste over kompatible ANT+-produkter.

Pulsbeltet og/eller POD-en som følger med Suunto Ambit2 R-pakken, er allerede sammenkoblet. Sammenkobling er bare nødvendig hvis du ønsker å bruke klokken sammen med et nytt pulsbelte eller en ny POD.

Slik kobler du sammen POD/pulsbelte:

 1. Aktivere POD/pulsbelte:
 2. Pulsbelte: fukt kontaktområdene og sett på pulsbeltet.
 3. Foot POD: rist kort på foten eller tramp med skoen (med POD) mot bakken.
 4. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 5. Bla til Pair (koble sammen) med Light Lock og klikk på Next.
 6. Bla gjennom tilbehørsalternativene med Start Stop og Light Lock.
 7. Trykk på Next for å velge en POD eller et pulsbelte og starte sammenkoblingen.
 8. Hold Suunto Ambit2 R nær POD-en/beltet (< 30 cm) og vent til klokken gir beskjed om at POD-en/beltet er koblet sammen. Hvis sammenkoblingen mislykkes, trykker du på Start Stop for å prøve på nytt, eller Light Lock for å gå tilbake til sammenkoblingsinnstillingen.

pairing pod AMBIT2 R

TIPS:

Du kan også aktivere pulsbeltet ved å fukte og trykke på begge elektrodekontaktområdene.

Feilsøking: Sammenkobling med pulsbelte mislykkes

Hvis sammenkobling med pulsbelte mislykkes, prøv følgende:

 • Kontroller at stroppen er koblet til modulen.
 • Kontroller at du har på deg pulsbeltet riktig (se Slik tar du på pulsbeltet).
 • Kontroller at elektrodekontaktområdene på pulsbeltet er fuktige.

Se bruksanvisningen for POD-en for informasjon om sammenkobling av POD-er.