Lade batteriet

Suunto Ambit2 R Brukerhåndbok - 2.0

Lade batteriet

Varigheten av en enkel lading avhenger av hvordan Suunto Ambit2 R brukes og under hvilke forhold. Lave temperaturer, for eksempel, reduserer varigheten av en enkel lading. Generelt avtar kapasiteten av oppladbare batterier over tid.

MERK:

Hvis det oppstår en unormal reduksjon i kapasiteten på grunn av ødelagt batteri, dekker Suunto bytte av batteri i ett år eller for maks. 300 ladetimer, avhengig av hva som kommer først.

Batteriikonet viser ladenivået på batteriet. Når batteriladenivået er mindre enn 10 %, blinker ikonet i 30 sekunder. Når batteriladenivået er mindre enn 2 %, blinker ikonet konstant.

charge level indicator Ambit2

Lad batteriet ved å koble den til en PC med den medfølgende USB-kabelen eller til en USB-kompatibel strømlader. Det tar cirka 2 – 3 timer å fullade et tomt batteri.

TIPS:

Gå til Movescount for å endre GPS fix interval i sport-modusene for å forlenge batteritiden. Se GPS-nøyaktighet og strømsparing hvis du vil ha mer informasjon.