FCC-samsvar

Suunto Ambit2 R Brukerhåndbok - 2.0

FCC-samsvar

Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt to betingelser:

(1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og

(2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten. Dette produktet er testet for å overholde FCC-standarder og er beregnet på hjemme- eller kontorbruk.

Endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Suunto, kan føre til at retten til å drive denne enheten i henhold til FCC-regelverket, blir ugyldig.