Aktivering av stoppeklokken

Suunto Ambit2 R Brukerhåndbok - 2.0