Uporaba 3D-kompasa

Suunto Ambit2 R Priročnik za uporabo - 2.0

Uporaba 3D-kompasa

Uporaba 3D-kompasa

Ura Suunto Ambit2 R ima 3D-kompas, ki vam omogoča orientacijo glede na magnetni sever. Kompas s kompenzacijo nagiba omogoča pravilne odčitke, tudi če ni vodoravno poravnan.

Kompas je začasni zaslon, ki ga je treba vklopiti.

Kako vklopiti kompas:

  1. Ko ste v športnem načinu, pridržite tipko Next, da vstopite v meni z možnostmi.
  2. Pomaknite se na možnost Activate (Vklopi) s tipko Light Lock in jo izberite s tipko Next.
  3. Pomaknite se na možnost Compass (Kompas) s tipko Start Stop in jo izberite s tipko Next.

Način Compass (Kompas) vključuje naslednje informacije:

  • srednja vrstica: smer kompasa v stopinjah
  • spodnja vrstica: preklapljanje med glavnimi (N (S), S (J), W (Z), E (V)) in vmesnimi (NE (SV), NW (SZ), SE (JV), SW (JZ)) stranmi neba, časom in praznim prikazom s tipko View

compass mode

Kompas čez minuto preklopi v način varčevanja z energijo. Znova ga vklopite s tipko Start Stop.

Za informacije o uporabi kompasa med vadbo glejte Uporaba kompasa med vadbo.