Invertere displayet

Suunto Ambit2 S Brukerhåndbok - 2.0

Invertere displayet

Du kan endre (invertere) displayet på Suunto Ambit2 S fra lyst til mørkt og omvendt.

Slik inverterer du displayet i innstillingene:

  1. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
  2. Trykk på Next for å gå inn i General-innstillingene (generelt).
  3. Trykk på Next for å gå inn i Tones/display (toner/display).
  4. Bla til Invert display (inverter display) med Start Stop og godkjenn med Next.

inverting display

TIPS:

Du kan også endre skjermen på Suunto Ambit2 S ved å holde View inne mens du er i Time-modus (tidsmodus), en sportsmodus, navigering eller når du bruker stoppeklokke eller tidtakere.