Servicemeny

Suunto Ambit2 S Brukerhåndbok - 2.0

Servicemeny

For å få tilgang til servicemenyen, må du holde inne Back Lap og Start Stop samtidig til klokken går inn i servicemenyen.

service menu Ambit2 R S

Servicemenyen inneholder følgende elementer:

 • Info:
  • Versjon: viser gjeldende programvare- og maskinvareversjon for din Suunto Ambit2 S.
 • Test:
  • LCD-test: lar deg teste at LCD-en fungerer skikkelig.
 • Handling:
  • Power off (slå av): Setter klokken i søvnmodus.
  • GPS-tilbakestilling: Lar deg tilbakestille GPS-en.
MERK:

Power off (slå av) er en lavstrømstilstand. Koble til USB-kabelen (med strømkilde) for å aktivere klokken igjen. Oppstartsveiviseren starter. Tidligere verdier er imidlertid ikke slettet, så du trenger bare å bekrefte hvert trinn.

MERK:

Enheten skifter til strømsparingsmodus hvis den er statisk i 10 minutter. Enheten aktiveres på nytt når den beveges.

MERK:

Innholdet i servicemenyen kan endres uten varsel under oppdateringer.

Slik tilbakestiller du GPS-en

Dersom GPS-en ikke finner noe signal, kan du tilbakestille GPS-dataene i servicemenyen.

Slik tilbakestiller du GPS-en:

 1. I servicemenyen blar du til Action (handling) med Light Lock og går inn med Next.
 2. Trykk på Light Lock for å bla til GPS reset (GPS-tilbakestilling) og gå inn med Next.
 3. Trykk på Start Stop for å bekrefte GPS-tilbakestilling, eller trykk på Light Lock for å avbryte.
MERK:

Når du tilbakestiller GPS-en, tilbakestiller du GPS-data, kompasskalibreringsverdier, høyde/barometer-grafer og restitusjonstid. De registrerte loggene fjernes imidlertid ikke.