Slik bruker du 3D-kompasset
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Brukerhåndbok - 2.0

Slik bruker du 3D-kompasset

Slik bruker du 3D-kompasset

Suunto Ambit2 S har et 3D-kompass som lar deg orientere deg i forhold til magnetisk nordpol. Kompasset med vinkelkompensator gir deg nøyaktige avlesninger selv om kompasset ikke holdes vannrett.

Kompasset er et midlertidig display som trenger å bli aktivert.

Slik aktiverer du kompasset:

  1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
  2. Bla til Compass (kompass) med Start Stop og gå inn med Next.
MERK:

Det midlertidige displayet vises etter 2 minutter i strømsparingsmodus.

kompass-modus har følgende informasjon:

  • midtre rad: kompasskurs i grader
  • nederste rad: skift mellom gjeldende kurs i kardinalpunkter (N (nord), S (sør), W (vest), E (øst)) og halv-kardinalpunkter (NE (nord-øst), NW (nordvest), SE (sørøst), SW (sørvest)), tid og tom visning med View (visning)

compass mode

Kompasset vil sette seg selv i strømsparingsmodus etter ett minutt. Aktiver det på nytt med Start Stop.

Se Bruk av kompass under trening for informasjon om hvordan du bruker kompasset under trening.