Slik begynner du treningen

Suunto Ambit2 S Brukerhåndbok - 2.0

Slik begynner du treningen

Slik begynner du å trene:

  1. Fukt kontaktområdene og sett på pulsbeltet (valgfritt).
  2. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
  3. Trykk på Next for å gå inn i Exercise (trening).
  4. Bla gjennom sportsmodiene ved hjelp av Start Stop eller Light Lock og velg aktuell modus med Next.
  5. Klokken begynner automatisk å søke etter et pulsbeltesignal, dersom den valgte sportsmodusen bruker pulsbelte. Vent til klokken gir beskjed om at pulsen og/eller GPS-signalet er funnet, og trykk på Start Stop for å velge Later (senere). Enheten fortsetter å søke etter puls/GPS-signal.
    Når pulsen/GPS-signalet er funnet, begynner klokken å vise og registrere puls/GPS-data.
  6. Trykk på Start Stop for å starte registrering av treningsøkten. Hvis du vil ha tilgang til alternativmenyen, holder du Next inne (se Tilleggsvalg i sportsmoduser).

starting exercise Ambit2