Slik bruker du pulsbeltet

Suunto Ambit2 S Brukerhåndbok - 2.0

Slik bruker du pulsbeltet

Du kan bruke et pulsbelte under trening. Når du bruker et pulsbelte, gir Suunto Ambit2 S deg mer informasjon om aktivitetene dine.

Når du bruker et pulsbelte får du tilgang til følgende ekstrainformasjon under trening:

 • puls i sanntid
 • gjennomsnittspuls i sanntid
 • puls vist i diagram
 • kalorier som ble forbrent under trening
 • veiledning til trening innenfor definerte pulsgrenser
 • Treningseffekttopp

Når du bruker et pulsbelte får du tilgang til følgende ekstrainformasjon etter trening:

 • kalorier som ble forbrent under trening
 • gjennomsnittspuls
 • toppuls
 • restitusjonstid

Feilsøking: Ingen pulssignal

Hvis du mister pulssignalet, kan du prøve følgende:

 • Kontroller at du har på deg pulsbeltet riktig (se Slik tar du på pulsbeltet).
 • Kontroller at elektrodeområdene på pulsbeltet er fuktige.
 • Skift batteriet på pulsbeltet hvis problemene vedvarer.
 • Koble pulsbeltet sammen med enheten på nytt (se Slik kobler du sammen POD/pulsbelte).
 • Vask tekstilstroppen på pulsbeltet i maskinen jevnlig.