Aktivering av stoppeklokken

Suunto Ambit2 S Brukerhåndbok - 2.0

Aktivering av stoppeklokken

Aktivering av stoppeklokken

Med stoppeklokken kan du ta tiden uten å starte en treningsøkt. Når du har akitvert stoppeklokken, vises den som en tilleggsvisning i Tidsmodus.

Aktivere/deaktivere stoppeklokken:

  1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
  2. Bla til Timers (tidtakere) med Light Lock, og klikk på Next.
  3. Trykk på Next for å velge Stopwatch (stoppeklokke).

activating stopwatch